Brede Middelbare scholen (First)

november 23, 2018 2 Door Planetfirst

We hebben veel discussie over het wel of niet testen van leerlingen in groep 8. Als kinderen een leeftijd hebben van ongeveer twaalf jaar wordt bepaald op welk niveau zij kunnen presteren.

Vaak zitten wij er echter naast. Allerlei factoren kunnen mee spelen dat een kind niet goed presteert met de CITO test. De invloed van thuis speelt mee in hoever kinderen zijn in hun algemene ontwikkeling, Daarnaast is leren geen lineair proces. Kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs.

Een brede middelbare school kan zorgen dat kinderen meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen kunnen op brede middelbare scholen vakken volgen op verschillende niveaus. Soms zijn leerlingen wel goed in talen, maar minder goed in exacte vakken. Door ze verschillende niveaus aan te bieden, geef je hen de kans om zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Vaak zie je dat leerlingen een sprong in niveau kunnen maken. Dat na 3 jaar wiskunde men toch inzicht begint te krijgen in de materie. Door brede middelbare scholen aan te bieden, krijgen leerlingen de kans om van niveau te wisselen. Je voorkomt dat leerlingen zich gaan vervelen of dat zij op hun tenen lopen.

Dit zie je soms ook gebeuren als kinderen een idee krijgen welke vervolg opleiding ze willen gaan volgen. Dan bekijken ze opnieuw hun vakkenpakket met andere ogen. Waren exacte vakken saai en lastig, als leerlingen ontdekken dat zij forensisch werk willen gaan doen, bekijken ze deze vakken met andere ogen. Motivatie en begrijpen wat je met opgedane kennis kan doen, speelt ook mee om ergens beter in te willen worden. Op een brede school geef je leerlingen de kans om van niveau te wisselen. Om op ieder vak het best mogelijke uit henzelf te halen. Maar zeker geeft het ook veel meer kansen om je te ontwikkelen op je eigen tempo en sprongen te maken.

Please follow and like us: