Categorie: Onderwijs

Digitaal thuisonderwijs voor thuiszitters

Er zijn op dit moment duizenden thuiszitters op het voortgezet onderwijs. Leerlingen die om psychische of lichamelijke redenen niet naar school gaan en waar ook geen passend onderwijs voor blijkt te zijn. Veel van deze leerlingen zouden wel onderwijs willen volgen, maar kunnen  om verschillende redenen daar niet de deur uit, of er is geen…

Door Planetfirst december 10, 2018 3

leven en laten leven

Het (moet) leuk zijn voor iedereen. We (moeten) rekening houden met alle mensen. Dus proberen we van alles en nog wat aan te passen, totdat het eigenlijk voor niemand meer leuk is. In plaats van te streven naar alles leuk te maken voor iedereen, kunnen we veel beter streven naar heel veel verschillende dingen, waar…

Door Planetfirst december 4, 2018 0

Brede Middelbare scholen (First)

We hebben veel discussie over het wel of niet testen van leerlingen in groep 8. Als kinderen een leeftijd hebben van ongeveer twaalf jaar wordt bepaald op welk niveau zij kunnen presteren. Vaak zitten wij er echter naast. Allerlei factoren kunnen mee spelen dat een kind niet goed presteert met de CITO test. De invloed…

Door Planetfirst november 23, 2018 2