Digitaal thuisonderwijs voor thuiszitters

Digitaal thuisonderwijs voor thuiszitters

december 10, 2018 3 Door Planetfirst

Er zijn op dit moment duizenden thuiszitters op het voortgezet onderwijs. Leerlingen die om psychische of lichamelijke redenen niet naar school gaan en waar ook geen passend onderwijs voor blijkt te zijn. Veel van deze leerlingen zouden wel onderwijs willen volgen, maar kunnen  om verschillende redenen daar niet de deur uit, of er is geen plek waar zij naar toe kunnen.

Met de mogelijkheden van Internet is het een interessant idee om digitale klassen te realiseren voor deze groep. Een zorgconsulente kan samen met de leerling, ouders en zorg medewerkers van de school waar de leerling is ingeschreven, bekijken hoe de leerling kan instromen in de digitale klas. De leerling kan dan verschillende lessen volgen van vakdocenten. Lessen die of van te voren zijn opgenomen of via een daadwerkelijke live verbinding.

De leerling kan zo in ieder geval werken aan vakken totdat er een oplossing is om weer deel te nemen aan het reguliere onderwijs of totdat er een andere passende oplossing is gevonden. Een voordeel is dat de leerlingen die wel in staat zijn om vakken te volgen daar mee aan de slag kunnen, niet teveel achter raken en dat zij een structuur krijgen aangeboden.

Daarnaast kunnen leerlingen die bij elkaar in de buurt wonen en aan deze vorm van onderwijs deelnemen, elkaar wekelijks ontmoeten op een school in een speciale ruimte om op die manier ook weer langzaam te wennen aan samen werken en sociale interactie.

Aanvullende en versterkende opmerkingen zijn welkom

Groeten Daphne

Please follow and like us: