Maatschappelijke stage scholieren

LOCATIE
Online

CATEGORIE
Onderwijs

Profiel foto

Daphne Noordervliet

Koppel de maatschappelijke stage van scholieren aan hun talenten

De maatschappelijk stage van jongeren  in het middelbaar onderwijs wordt nu vaak gekoppeld aan een aantal organisaties en bedrijven. Ze kunnen zich daar melden en een paar dagen meelopen.

Mijn voorstel is:

Koppel de maatschappelijke stage aan de talenten van jongeren.  De maatschappelijke stage is bedoeld om te leren dat een maatschappij draait om dingen samen op te bouwen. Dat iedereen zijn steentje bij draagt. Leren dat een ander helpen voldoening kan geven.  Het beste werkt dat als jouw hulp voort komt uit iets dat jij goed kan of waar jij een passie voor hebt.

Laat de leerlingen zelf bedenken waar zij goed in zijn en een ander mee kunnen helpen.

Denk aan:

Goed in taal : taal lessen geven aan basisschoolleerlingen

Goed in voorlezen:  voorlezen aan jonge peuters met een andere moedertaal

Goed in dansen: danslessen voor jongeren

Goed in IT: computer onderseuning aan ouderen of digibeets

Goed in knutselen of tekenen: creatieve lessen voor kinderen uit asielzoekerscentrum

Zo zullen de leerlingen vele ideeen kunnen hebben. Laat ze zelf met een aantal mede leerlingen  bedenken waar zij goed in zijn en op welke manier zij daar andere mensen mee kunnen helpen. Koppel scholen aan bepaalde lagere scholen in dezelfde gemeente, cultuucentra van de gemeente en bijvoorbeeld aan asielzoekerscentra. Laat de leerlingen een rooster maken en help hen met geschikte ruimten vinden. Als er bijvoorbeeld 30 leerlingen zijn die graag aan kinderen met een taalachterstand Nederlands willen voorlezen, dan zou er voor een heel jaar een rooster gemaakt kunnen worden. Zodat de kinderen die voorgelezen worden een heel jaar continuiteit hebben.

Ook kunnen leerlingen danses geven aan kinderen van de basisschool. Zij kunnen hun diensten aanbieden aan een samenwerkende basisschool. Zo komt er meer interactie tussen basisscholen en voortgezet onderwijs. Dan hangen ze hun aanbod op op de basisschool en een rooster en kunnen basisschool leerlingen zich aanmelden.

Ook kunnen gemeenten samen werken en inventariseren welke bejaarden tehuizen behoefte hebben aan leerlingen die diensten willen aanbieden, zoals computeruitleg, wandelen, nagelverzorging en wat leerlingen nog meer bedeken om aan te bieden. Op deze manier wordt het voor de jongeren heel leerzaam om vanuit eigen talent en passie een ander te helpen. Tevens kunnen groepen die hulp nodig hebben hier echt door geholpen worden. Het wordt dan echt een maatschappelijke stage.

Foto gallerij

Reacties

Koos de Doelder
12 mei 2020

Ik doe dit reeds bij het Leger des Heils als er een stagiere komt mag hij/ zij kiezen wat en waar hij/ zij de stage mee wilt vullen.

Daphne Noordervliet
12 mei 2020

Wat goed. Hoe werkt dat precies bij het Leger des Heils?


01 januari 1970

[Verwijderd]

Daphne Noordervliet
16 mei 2020

Als eerste is dit idee gekomen en ingebracht door 5 leerlingen van 16 jaar. Zij vinden de huidige stage helemaal niet aansluiten bij hun interesses. Zoals de titel aangeeft, gaat het hier om de maatschappelijke stages. In Nederland lopen alle leerlingen in groep 2 van het voortgezet onderwijs een Maatschappelijke stage van 40 uur. U doelt misschien op stages die worden gelopen in het beroepsonderwijs, waar de stages inderdaad bedoeld zijn om ervaring op te doen en om te kijken of een beroeps groep past. Maar daar gaat deze 1st niet over. Het gaat over de maatschappelijke stages die al bestaan en die nu al bij verzorgingshuizen, dierenasiels, sportverenigingen worden gelopen. En zoals U zegt, de leerlingen moeten er iets aan hebben. Dat is juist het ingebrachte voorstel. Nu moet je misschien met bejaarden gaan wandelen terwijl je daar misschien geen affiniteit mee hebt. Maar misschien ben je een leerling die later uiterlijke verzorging wilt gaan doen en bedenk je je dat je uiterlijke verzorging zou willen aanbieden in de verzorgingshuizen. Dan loop je nog steeds je stage, doe je nog steeds iets maatschappelijks, maar iets dat bij je past. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen op de azc gaan stage lopen, maar dat ze voorlees ochtenden aanbieden. De ouders en kinderen kunnen naar de school komen waar in de aula wordt voorgelezen. Of er wordt samen gewerkt met de bibliotheek die de ruimte beschikbaar stelt. Daarnaast duurt die stage geen jaar, maar 40 uur. Alleen hoeven de leerlingen niet tegelijk stage te lopen, ze kunnen elkaar afwisselen en dus het voorlezen over een schooljaar uitsmeren Bovenal, dit platform is bedoeld om 1sten aan te vullen. Als het geen goed idee vindt, steun je het idee niet. Dan hoef je er niet op te reageren. Of beter, als je een heel ander idee hebt om iets te verbeteren, plaats zelf een idee.