achtergrond
Beleid, Missie & Maker

Over Planet First

Missie van Planet First

Beleid:

Het Platform Planet First wil iedereen in staat te stellen ideeën, voorstellen en ideeën te delen. Dit met inachtneming van bepaalde spelregels. je mag geen geweld tegen andere mensen promoten of mensen rechtstreeks aanvallen of bedreigen op basis van ras, etnische achtergrond, nationaliteit, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte.

Wij laten geen accounts toe die als hoofddoel hebben om aan te zetten tot het kwaad doen van anderen op grond van deze categorieën.

Je mag in je profielafbeelding of titel geen haatdragende afbeeldingen of symbolen gebruiken. Ook mag je je gebruikersnaam, weergavenaam of profiel bio niet gebruiken om beledigend gedrag te vertonen, zoals het doelbewust treiteren van een persoon, groep of beschermde categorie.

De missie van Planet First is dat ideeën samen uitgewerkt kunnen worden door middel van aanvullende en opbouwende reacties. Of een plan groot of klein gedragen wordt, zal afhangen van hoeveel mensen een 1st steunen.

Een plan afkraken of er tegen zijn, zorgt er niet voor dat een idee verder uitgewerkt kan worden. Als mensen een 1st een slecht idee vinden is de uitdaging om niet onder de 1st reacties te geven maar om met een eigen 1st te komen. Ideeën en voorstellen staan dan op zichzelf en men kan zien welk voorstel gesteund wordt en welke niet.

Wij staan op Planet First niet toe dat er wangedrag plaats zal vinden dat voortvloeit uit haat, intolerantie of vooroordelen. Zie je iets Op Planet First waarvan je denkt dat het in strijd is met het beleid van Planet First meld het ons

Met het platform Planet First willen we het delen van ideeën en elkaar vinden om samen ideeën uit te werken, toegankelijk maken voor iedereen. Om samen de wereld een beetje mooier te maken. Waar men elkaar helpt een idee sterker te maken door opbouwende en aanvullende opmerkingen  en ben je het totaal niet eens met een 1st, dan daagt Planet First je uit om een eigen 1ST te schrijven.


Planet First is bedacht door Daphne Noordervliet.
Haar missie is om de wereld een beetje mooier te maken. Zoals ze zelf zegt: 'Soms heb ik een hele grote roze bril op'. Het idee voor Planet ontstond toen Daphne tijdens haar werk in de zorg te maken kreeg met het persoonsgebonden budget (PGB).

Ze adviseerde en informeerde patiënten en hun families over het toen nog nieuwe fenomeen persoonsgebonden budget. Patiënten konden zelf over een zorgbudget beschikken en daar zelf zorg voor inkopen. Tijdens deze gesprekken kwamen patiënten en hun families vaak met originele en bijzondere ideeën, initiatieven en oplossingen voor hun eigen zorg. Het waren zulke goede ideeën, dat ze een breder platform verdienden, vond Daphne. Het waren oplossingen die vanuit het werkveld niet werden bedacht, of aangeboden. En dat leidde uiteindelijk tot Planet First. Een platform voor goede ideeën. Van iedereen voor iedereen.